BIP
25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Narodowe Siły Rezerwowe

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) stanowią integralną część systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Liczba stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR w jednostce wojskowej jest uzależniona od jej specyfiki i realizowanych zadań kryzysowych.

 

Służba żołnierzy rezerwy w NSR jest odbywana na podstawie przydziałów kryzysowych nadawanych w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów, podpisywany z MON na okres od 2 do 6 lat.

 

Źródłem naboru do NSR są byli żołnierze zawodowi, żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i wyszkoleni żołnierze rezerwy. Realizowane jest również przeszkolenie przygotowawcze dla tych chętnych, których pobór już nie objął, oraz tych, którzy służby wojskowej nie odbyli ze względu na studia.

 

Ochotnik, który zgłosi się do NSR, będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach. W tym czasie wojsko wypłaci mu żołd, a także zrekompensuje straty jego pracodawcy. Po podpisaniu kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy będzie potrzebny.

 

Napływ do NSR wymaganej liczby rezerwistów o pożądanych przez wojsko kwalifikacjach i predyspozycjach jest zapewniony w wyniku wzmacniania motywacji patriotycznej do służby przez odpowiednie warunki materialne dla żołnierzy NSR. Z doświadczeń armii zawodowych wiadomo, że prestiż służby w rezerwie jest istotnym elementem motywacji, jednak musi być on poparty systemem materialnych zachęt i uprawnień.

 

Czynnikiem motywującym do służby w NSR jest także perspektywa służby poza granicami państwa w ramach polskich kontyngentów wojskowych, z uwagi na wyższe wynagrodzenie. W procesie rekrutacji do służby w ramach NSR, bardzo ważne jest pozyskanie żołnierzy rezerwy posiadających specjalności lub umiejętności wartościowe z punktu widzenia Sił Zbrojnych, w szczególności lekarzy, pracowników średniego personelu medycznego, tłumaczy, prawników, psychologów, mediatorów, analityków, informatyków, inżynierów, specjalistów public relations, CIMIC oraz działań psychologicznych.

 

NSR tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Nie stanowią one oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych. Oznaczają sposób uzupełniania części etatowych stanowisk poszczególnych jednostek wojskowych. Określenie liczby stanowisk na potrzeby NSR, a także ich obsada należy do kompetencji właściwych dowódców, komendantów, szefów jednostek organizacyjnych, stosownie do realizowanych i planowanych zadań. Stanowiska służbowe przeznaczone do uzupełniania w ramach NSR będą wynikały z charakteru danej jednostki wojskowej i przewidywanych dla niej zadań. Mogą to być pojedyncze stanowiska w pododdziałach lub całe pododdziały.

 

 

Nabór do Narodowych Sił Rezerwowych w 25 Wojskowym Oddziale Gospodarczym
w Białymstoku.

Informujemy, że w 25 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Białymstoku istnieje możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Nabór prowadzony jest na następujące stanowiska służbowe:

1.  Szef Sekcji: STE: POR./KPT SW:20B01 U: 12A/13A

2.  Młodszy Oficer: STE: PPOR./POR SW: 38D01 U: 11/12

3.  Szef Służby: STE: PPOR./POR SW: 38B02 U: 11/12

4.  Szef Służby: STE: POR./KPT SW: 38B03 U: 12A/13B

5.  Szef Służby: STE: POR.KPT SW: 28B01 U: 12A/13B

6.  Kierownik Ambulatorium: STE: POR./KPT SW: 40A01 U: 12A/13B

7.  Podoficer Sztabowy: STE: PDF. SW: 54C22 U: 5/6/7

 

 

Osoby zainteresowane podpisaniem kontraktu w ramach NSR zapraszamy
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku ul. Lipowa 35.


Sekcja Personalna 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - 261 398 833

 

 

Więcej inforamcji na stronach:

WKU BIAŁYSTOK

 

Pliki do pobrania

Procedury_NSR

Terminarz_NSR

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych